Aanmelden

De voordelen van gastouderopvang voor u op een rijtje:

  • u kiest voor kleinschalige opvang met veel persoonlijke aandacht voor uw kind
  • uw kind kan een hechte band opbouwen met de gastouder
  • u kiest voor flexibiliteit, misschien heeft u onregelmatige werktijden
  • u let op de betaalbaarheid: u betaalt alleen de afgenomen opvanguren
  • u kiest voor een professioneel bemiddelingsbureau, dat geeft zekerheid
  • misschien kiest u voor opvang in uw eigen huis, ook dat is mogelijk
  • broertjes en zusjes kunnen allemaal bij de gastouder terecht om samen te spelen en op te groeien. Alles op één adres: ook gemakkelijk voor u!

Voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u dit formulier gebruiken.

Wilt u vrijblijvend advies over gastouderopvang of andere vormen van kinderopvang? Neemt u dan contact op met het Servicebureau Kinderopvang in Tilburg.
Dit onafhankelijke bemiddelingsbureau adviseert u vrijblijvend in de beste oplossing voor de opvang van uw kind(eren).

Tip!

Als ouder kunt u ook zelf op zoek gaan naar een gastouder. Informeer eens in de buurt of op school. Als u zelf al een gastouder hebt gevonden, kunt u zich snel en eenvoudig bij ons registreren en zorgen we ervoor dat alles wordt gecontroleerd om de bemiddeling formeel te maken. We kunnen ook de gastouder ondersteunen in het behalen van vereiste certificaten en veiligheidseisen.

Onze 10 garanties:
1. Als wij een gastouder hebben gevonden gaat u eerst vrijblijvend kennis maken.
2. Er zijn maximaal 6 kinderen per gastgezin
3. Wij garanderen de opvang ook tijdens vakantie of ziekte van de gastouder
4. We regelen crisisopvang bijv. als zich calamiteiten voordoen in uw thuissituatie
5. Iedere gastouder is gecertificeerd en in het bezit van Kinder EHBO
6. Iedere gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang in de woning van de gastouder plaatsvindt hebben alle bewoners vanaf 18 jaar een VOG.
7. De opvanglocatie is geïnspecteerd en voldoet aan alle veiligheids- en hygiëne eisen.
8. Onze pedagogische visie is uitgewerkt in een helder pedagogisch beleidsplan. Onze consulent bespreekt deze pedagogische uitgangspunten met de gastouder.
9. Wij bezoeken de gastouder 1x per jaar en evalueren de opvang met de gastouder en ouder(s). Wij werken aan een persoonlijke band met onze gastouders.
10. We hebben een klachtenreglement en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Onze aanpak biedt vertrouwen en zekerheid