Aanmelden

De voordelen van gastouderopvang op een rijtje:

  • je kiest voor kleinschalige opvang met veel persoonlijke aandacht voor jullie kind
  • jullie kind kan een hechte band opbouwen met de gastouder
  • je kiest voor flexibiliteit, misschien heb je onregelmatige werktijden
  • je let op de betaalbaarheid: je betaalt alleen de afgesproken opvanguren
  • je kiest voor een professioneel bemiddelingsbureau, dat geeft zekerheid
  • misschien kies je voor opvang in jullie eigen huis, ook dat is mogelijk
  • broertjes en zusjes kunnen allemaal bij de gastouder terecht om samen te spelen en op te groeien. Alles op één adres: ook gemakkelijk voor jou!

Voor het aanmelden van jouw kind(eren) kun je via onderstaande button het formulier downloaden:

Aanmelden

Wil je vrijblijvend advies over gastouderopvang of andere vormen van kinderopvang? Neem dan contact op met Kinderopvang Thuis in Tilburg.
Dit onafhankelijke bemiddelingsbureau adviseert jou vrijblijvend in de beste oplossing voor de opvang van uw kind(eren).

Tip!

Als ouder kun je ook zelf op zoek gaan naar een gastouder. Informeer eens in de buurt of op school. Als je zelf al een gastouder hebt gevonden, kunnen jullie snel en eenvoudig bij ons registreren en zorgen we ervoor dat alles wordt gecontroleerd om de bemiddeling formeel te maken. We kunnen ook de gastouder ondersteunen in het behalen van vereiste certificaten en veiligheidseisen.

Onze 10 garanties:
1. Als wij een gastouder hebben gevonden ga je eerst vrijblijvend kennis maken
2. Er zijn maximaal 6 kinderen per gastgezin
3. Wij garanderen de opvang ook tijdens vakantie of ziekte van de gastouder
4. We regelen crisisopvang bijv. als zich calamiteiten voordoen in jouw thuissituatie
5. Iedere gastouder is gecertificeerd en in het bezit van Kinder EHBO
6. Iedere gastouder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang in de woning van de gastouder plaatsvindt hebben alle bewoners en regelmatige bezoekers vanaf 18 jaar een VOG
7. De opvanglocatie is geïnspecteerd en voldoet aan alle veiligheids- en hygiëne eisen
8. Onze pedagogische visie is uitgewerkt in een helder pedagogisch beleidsplan. Onze consulent bespreekt deze pedagogische uitgangspunten met de gastouder
9. Wij werken aan een persoonlijke band met onze gastouders; wij bezoeken de gastouder 1x per jaar en evalueren de opvang met de gastouder en ouder(s)
10. We hebben een klachtenreglement en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Onze aanpak biedt vertrouwen en zekerheid