Vast tarief biedt duidelijkheid

Wij hanteren een vast uurtarief: helder voor ouder en gastouder.
Je betaalt geen inschrijfkosten of aparte bemiddelings- of administratiekosten.

Het tarief 2018 bedraagt € 5,99 per uur per kind.
De gastouder ontvangt € 4,89 per uur en € 1,10 is bestemd voor het gastouderbureau.

Ouders betalen alleen de afgesproken uren. Daarvoor vullen ouder en gastouder maandelijks een urenlijst in. Vervolgens ontvangt de ouder een digitale factuur.
Eenvoudig, snel en duidelijk voor iedereen.

Ouder en gastouder kunnen onderling ook andere afspraken maken over de tarieven. Wij zien erop toe dat de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Immers, ook de zakelijke kant moet duidelijk en goed geregeld zijn.

Graag adviseren wij jou over de kosten van bijvoorbeeld een lunch of warme maaltijd, luiergebruik etc. Zodat je weet wat een reëel bedrag is, om hiervoor in rekening te brengen.

Kinderopvangtoeslag
Het uurtarief van € 5,99 (2018) per kind is een bruto tarief. Veel ouders komen namelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Afhankelijk van jullie inkomen krijgt je een deel van de opvangkosten terug via de Belastingdienst. Dit gebeurt maandelijks, voorafgaand aan iedere maand.
Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl